Privacy beleid

Privacy beleid

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en is in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

 

 1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf:                     Steun Salons BV (SteunMijnSalon)

Adres:                                      Aweg 44 (9718CX) Groningen

Postcode:                             9718CX Groningen

Website:                               www.steunmijnsalon.nl

Inschrijfnummer KvK:   77730801

 

 1. E-mailadres

Uw e-mailadres wordt enkel gevraagd voor het toezenden van uw bevestiging van uw aankoop en het toezenden van uw voucher.

 

 1. Postadres

SteunMijnSalon vraagt niet om uw postadres.

 

 1. Telefoonnummer

SteunMijnSalon vraagt niet om uw telefoonnummer.

 

 1. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien:

 

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
 2. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
 3. verwerken van de voornaam om de laatste drie aankopen weer te geven op de startpagina
 4. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

 

 1. Bijzondere persoonsgegevens

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

 

 1. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
 2. Als wij uw gegevens ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
 3. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie gebruiken wij een beveiligde server.
 4. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 

 1. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

 1. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
 2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
 3. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
 4. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

 

 1. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wilt verbeteren kunt u contact met ons op te nemen via de in dit beleid geduide kanalen.

 

 1. Contact Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, dan kunt u telefonisch, per e-mail of via onze website contact met ons opnemen. Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

 

Contactgegevens:

Steun Salons BV (SteunMijnSalon)

www.steunmijnsalon.nl

info@steunmijnsalon.nl

+31620273222

 

Partners